Prathibha Awards

Our students are selected for Prathibha Awards from the Government of Andhra Pradesh.

Prathibha Awards 2015-16

  1. Kunchapudi Geetha lavanya lahari (B.Com)
  2. Sanaboina Savithri (B.Com)
  3. Kasarapu Esther Rani, B.Sc (BBC)
  4. Vanka Aruna Kumari (B.Sc-S.M.P)
  5. Punem Geeta, B.A (HEP)

Prathibha Awards 2016-17

  1. R. Rajesh (B.A)
  2. A. Maddiravamma (B.Com)
  3. K. Nanaji (B.A)
  4. V. Sai Supraja Amara (B.Com)
  5. J.D. Ashirvadam (B.Com)
  6. M. Bala Murali (B.Com)
  7. S. Subrahmanyam (B.Com)
  8. M. Radha (B.Sc-M.P.C)

Prathibha Awards 2017-18

  1. C.J. Rajeswari (B.A)
  2. A. Ramu (B.Com)
  3. B. Bhavani (B.Com)
  4. R. Kakshayani Devi (B.Com)
  5. Y. Jaya Sri (B.Sc-B.Z.C)
  6. P. Satya Naga Sravani (B.Sc-B.M.B)

Prathibha Awards 2018-19

  1. B. Anitha (BA-GHT)
  2. V. Krishna Veni (BA-GHT)
  3. B. Prudhvi Raja (B.Com-CA)
  4. S. Durga Bhavani (B.Com-CA)
  5. N. Madhavi (B.Com-CA)
  6. Y. Anitha (B.Com-CA)
  7. E. Prem Kumar (B.Com-Gen)
  8. V. Veera Venkata Lakshmi Uma Jyothi (B.Com-Gen)