Prathibha Awards

Our students are selected for Prathibha Awards from the Government of Andhra Pradesh.

Prathibha Awards 2017

  1. Chandu Jayanthi Rajeswari, B.A (GHT)
  2. Bokka Bhavani, B.Com
  3. Ramana Kakshayani Devi, B.Com
  4. Yella Jaya Sri, B.Sc (BZC)
  5. Penmetsa Satya Naga Sravani, B.Sc (BMB)

Prathibha Awards 2015

  1. Kasarapu Esther Rani, B.Sc (BBC)
  2. Punem Geeta, B.A (HEP)
  3. Kunchapudi Geetha Lavanya Lahari, B.Com (Voc.)
  4. Vanka Aruna Kumari, B.Sc (SMP)
  5. Sanaboina Savithri, B.Com